Mgr. Halyna Mokhovyk

"Lidé zapomenou, co jste řekli, co jste udělali,
ale nikdy nezapomenou, jak se vedle Vás cítili.

Jmenuji se Halina, pocházím z Podkarpatské Rusi a v Praze žiji od roku 1995.

Jsem absolventkou Univerzity Vasila Stefanika v Ivano-Frankivsku na Ukrajině a také Univerzity Karlovy v Praze v Magisterském studijním programu FILOLOGIE+UCITELSTVI pro střední školy ve studijním oboru Východoevropská studia se specializací rusistika. Dříve jsem působila také ve Francii, kde mi ACADEMI Creteil Cedex / 4rue Georges Enesco 94010 Créteil cedex potvrdila mé původní vzděláni v Magisterském studijním programu.

 Již od mladých let mám v oblibě prózu a poezii ruských básníků a spisovatelů. Vyrůstala jsem na knihách A.Tolstého, A.Puškina "Ruslan a  Ludmila"-1820,"Cikáni"-1824 -toto dílo je považováno za vrchol jeho "romantického období","Boris Godunov"-1825,"Měděný jezdec"-1833, S.Esenina,  J.Lermontova, A.P.Čechova "Cajka"-1896,"Višňový sad" -1904,"Tři sestry"-1901 atd.

Jsem přesvědčena, že každý člověk by měl znát jejich práci. A také vím, že i tady v České Republice je mnoho lidí, kteří se mohou pochlubit znalostmi  ruské literatuře a ruské kultuře.

Pracuji jako lektorka ruského jazyka v jedné jazykové škole v Praze. Denně se setkávám s mnoho zajímavými lidmi. Mám moc ráda svou práci a mé studenty.

Pečlivě pro ně vybírám materiály pro výuku jazyka. Požadavek autenticityvyžaduje atmosféru nenucenosti, zvláště při kontrole řečové kompetence a návyků řečového chování v konkrétních situacích /včetně přísloví, pořekadel, komentářů,TV a DVD-výukových programů/. Veškeré materiály získávám ze Sankt-Petersburgu z vydavatelství"Zlatous".Sledují veškeré novinky z oblasti jazykové výuky, a snažím se vše zakomponovat  do své výuky.

Učení se mnou není pro studenty nikdy nudou.Umím zabarvit a zpestřit své hodiny informacemi o ruských reáliích a DVD programy . Používám interakční metody výuky, orientované na aktivizaci účastníků a jejich samo studium.  Pro určování charakterů komunikačních úloh využívám situační  úlohy a testy/ cvičení pro rozvoj návyků čtení,hovorů a diskuse/.


2009 rok. Já a moje studenty ze společnosti Cez
se kterymy uspěšně spolupracujemé ze školou" Excellent ."